Haut

Asuttava ullakko, vaatimukset

Asuttava ullakko, vaatimukset


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Asuttava ullakko: vähimmäiskorkeus ja vaatimukset, jotta ullakko olisi asuttava. Strategiat vanhan ullakon palauttamiseksi.

Ennen kuin siirrymme eteenpäin, selvitetään eroullakkoOnullakko. Nämä kaksi termiä osoittavat samaa rakennetta, mutta ero onasuttavuus. Ullakko osoittaa pinnanullakko tehty asuttavaksi. Kun puhumme yleisestiullakko, tämä ei ole asuttavaa.

Merkityserot ullakolla ja ullakolla ovat selkeät myös Treccani-sanakirjassa:

Ullakko

«Ullakolla saatu erityyppisten, yleensä pienikokoisten majoitustyyppien yleisnimi; myös yleiskorkeus, ennakoitu alkuperäisessä projektissa tai lisätty myöhemmin»

Ullakko

«Rakennuksen ympäristö ylimmän kerroksen laatan ja katon välissä: sama kuin ullakko ja joskus synonyymi ullakolle (mutta vain silloin, kun se on asuttava)».

Asumiskelvoton ullakko

Kun olemme selvittäneet termin ullakko ja ullakko merkityksen, voimme jatkaa vaatimukset soveltuu muuntamiseen a ei asuttava ullakko asuttavalla ullakolla.

Jokaisella alueella on oma sääntönsä ja suunnitelmansalue ullakoiden talteenotto. Eri alueiden ullakkoaseman palauttamista koskevat viittaukset mainitaan alla olevassa luettelossa:

  • - Abruzzo, LR 26. huhtikuuta 2004 n. 15 art. 85
  • - Basilicata, LR 4. tammikuuta 2002 n. 8
  • - Calabria, LR 16. huhtikuuta 2002 n. 19, art. 49
  • - Campania, LR 28. marraskuuta 2000 n. 15
  • - Emilia Romagna, LR 6. huhtikuuta 1998 n. 11
  • - Liguria, LR 6. elokuuta 2001 n. 24
  • - Lombardia, LR 11. maaliskuuta 2005 n. 12
  • - Piedmont, LR 6. elokuuta 1998 n. 21. Kiertokirje 25. tammikuuta 1999 n. 1
  • - Sisilia, LR 16. huhtikuuta 2003 n. 4 art. 18
  • - Veneto, LR 6. huhtikuuta 1999 n. 12

Esimerkiksi aullakko Milanossatai muissa paikoissa Lombardian alueella, se voidaan suorittaa myös muuttamalla korkeutta. Harjanteen ja räystäskorkeuden sekä kenttien kaltevuuslinjojen muutoksia voidaan lisätä, mutta vain asuinpaikkakunnan kaavoitustyökalun asettamien rakennusten enimmäiskorkeuden rajoissa.

Vartenullakko talteenottovoit käyttääuudelleenjärjestelybonuksen ja laitteiden bonukset kanssahenkilökohtaisen tuloveron vähennys- 50 prosenttia molemmista ohjelmasta aiheutuneista kustannuksistaullakko talteenotto, ja kodinkoneiden ostokustannukset.

Asuttava ullakko, vaatimukset ja korkeus

Välillävaatimuksettoimii erottaakseen aei asuttava ullakkoalkaen aasuttava ullakko(ullakko), korkeus näytetään.

Varoitus!
Korkeus, josta voi puhuaasuttava ullakkoeroaa Italian eri alueiden välillä, ja alueellisissa säännöksissä se ilmaistaankeskipituus. Jos haluat tehdä asioista vieläkin monimutkaisempia, tiedä, että keskimääräistä korkeutta ei voida laskea samalla tavalla, koska jokaisessa alueellisessa asetuksessa on ohjeet tätä laskentaa varten.

Esimerkiksi aasuttava ullakko Calabriassanäkee vähintään 220 cm: n keskimääräisen painokorkeuden olennaisena vaatimuksena. Tässä tapauksessa keskimääräinen korkeus on laskettava vertaamalla osan annostaullakkojonka korkeus on yli 150 cm suhteellisen pinnan suhteen.

A asuttava ullakko Campaniassakeskimääräisen korkeuden on oltava vähintään 240 cm. Laskenta suoritetaan vertaamalla sisäistä bruttotilavuutta bruttopinta-alaan, holvikattoiset huoneet eivät kuulu tähän laskentamalliin. Huoneissa, joissa on holvikatto, keskimääräinen korkeus lasketaan aritmeettisena keskiarvona sulkimen ja holvin harjanteen korkeuden välillä. Korkeus on mitattava lattiasta heidän vartaloihinsa toleranssilla, joka on enintään 5%.

Ottaen huomioon eri alueiden väliset erot, jotta voisimme puhua ullakon palautumisesta, asumismahdollisuuksista ja korkeudesta, pidimme tarpeellisena liittää asumisen palauttamiseen tarkoitettu asiakirja-aineisto.

Asuttava ullakko, korkeus ja energiatehokkuus

A: n keskimääräinen korkeusasuttava ullakkose vaihtelee vähintään 2 metristä (Sisilialle) enintään 2,40 metriin. Yleensä alueet eivät salli harjanteen ja räystään korkeuden muuttamista eivätkä myöskään kaltevuuksien kaltevuuslinjojen muuttamista, mutta jotkut alueet sallivat myös tämän muokkauksen (katso Lombardian alue).palauttaa ullakkoja tee seasuttava.

Keskimääräisen korkeuden saamiseksi jotkut alueet sallivat toimenpiteitä, jotka menevät alas ullakolle, jotta ne täyttävät ullakon vähimmäiskodotettavuusvaatimukset, mutta rikkomatta alla olevien huoneiden vähimmäiskodotettavuusvaatimuksia.

Ei vain korkeus, jotta aasuttava ullakkoon noudatettava vuodelle vahvistettuja sääntöjälämpöeristysenergiankulutuksen rajoittamiseksi.


Video: EARN $ IN 60 SECONDS ONLINE: HOW TO MAKE MONEY WATCHING YOUTUBE VIDEOS! With Proof! (Saattaa 2022).