Haut

Hurraa! Vihreä talous näkyy kehitysasetuksessa

Hurraa! Vihreä talous näkyy kehitysasetuksessa


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Se on ensimmäinen kerta, kun kokoelma tärkeitä lakeja, kuten Kehityspäätös hallituksen hyväksymä puhumme nimenomaisesti vihreä talous. Tämä riittää tekemään siitä mielenkiintoisen lähtökohdan pohdittaessa interventioita, jotka ovat tarpeen Italian talouden elvyttämiseksi kestävällä tavalla, vaikka sen käytännön toteutus on tietysti vielä tarkistamatta.

Muut lain asetuksen kohdat "Kiireelliset toimenpiteet maan kasvulle"Näyttää vahvistavan sääntelyjärjestelmän vihreän suunnan perustamisen jälkeen Kestävän kasvun rahasto että verohyvitys korkeasti koulutetun henkilöstön rekrytointiin, alkaen Kaupunkien kansallinen suunnitelma perustamiseenDigitaalisen Italian virasto, hallinnointia ja kirjanpitoa koskevista säännöksistä biopolttoaineet uudet säännökset hiilivetyjen etsimisestä ja uuttamisesta. Jotkut epäilevät toisaalta toimenpiteiden kustannusten verovähennyksen vähentämistä rakennusten energian uudelleenarviointi, vaikka näyttää siltä, ​​että sitä kompensoi peruskorjausten yleisten henkilöiden tuloverovähennysten kasvu.

Puhua vihreä talous on taidetta. Asetuksen 57 §, jonka tarkoituksena on edistäänuorten työllisyys seuraavilla aloilla: uusiutuvat energialähteet; alueen turvaaminen, infrastruktuuri, rakennukset; biopolttoaineet; energian loppukäytön tehokkuus. Kioton rahaston myöntämä tuettu laina myönnetään näillä alueilla toimiville yrityksille, jotka palkkaavat uusia työntekijöitä.

Kestävän kasvun rahasto säädetään taiteessa. 23 tulee aiemman erityisrahaston tilalle, ja sen tavoitteena on nykyisten kansallisten välineiden uudelleenjärjestäminen, järkeistäminen ja uudelleenohjelmointi yrittäjyyden kannustamiseksi kumoamalla säännöt, yksinkertaistamalla menettelyjä ja uudistamalla aikaisempia säännöksiä. Kaikki tavoitteena taloudellinen kurinalaisuus ja menojen hillitseminen.

Taide. 24 lisää panoksen kautta verohyvitys uusille työntekijöille korkeasti koulutettujen profiilien avulla, mikä kannustaa innovaatioita ja lisää tuotantojärjestelmän investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. ISTATin vuoden 2012 vuosikertomuksen mukaan Italiassa tutkimusmenojen osuus vuonna 2010 on edelleen 1,26 prosenttia suhteessa BKT: hen, kun se on 2 prosenttia EU: n keskiarvosta.

Kaupunkien kansallinen suunnitelma viitataan art. 13 tavoitteena on taajama-alueiden uudistaminen, erityisesti heikentyneiden alueiden osalta. Jos puuttuminen yleisen periaatteen kannalta on yksinkertaistamisen perusperiaate, yksityiskohtaisesti sääntö yksinkertaistaa lukuisia byrokraattisia esteitä, joita yrittäjän on kohdattava rasittavan prosessin aikana hankkimaan toimiluvat. rakennuksen puuttuminen.

19 artiklassa perustetaanDigitaalisen Italian virasto, pääministerin valvonnassa, joka siirtyy DigitPA: n ja innovaatioteknologian levittämiskeskuksen tilalle. Viraston toimivaltuuksien tarkoituksena on myötävaikuttaa tietotekniikan levittämiseen ja varmistaa PA-järjestelmien täydellinen yhteentoimivuus keskenään ja Euroopan unionin kanssa samalla kun järkeistetään tietotekniikkamenoja.

Taide. 34 esittelee rationaalisen tuotantoketjun biopolttoaineet käytettäväksi liikennealalla, jonka tarkoituksena on edistää kansallisen ja yhteisöllisen tuotanto- ja prosessointijärjestelmän suurempaa osallisuutta verrattuna EU: n ulkopuolisiin lopputuotteisiin. Kansallisen toimitusketjun raaka-aineen alkuperän sekä Euroopan alueella tapahtuvan biopolttoaineiden tuotannon ja muuntumisen ennusteen pitäisi mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Taide on myös tärkeää ympäristön kannalta. Kehitysasetuksen 35 §: ssä säädetään yhtenäisemmästä, jäykemmästä öljy- ja kaasuasetuksesta kunnioitusbändi - kulkee vähintään viiden meripeninkulman ja 12 mailin välillä rannikkoviivoista ja rannikon ulkoreunasta meri- ja rannikkoalueiden suojelualueet - kaikkiin uusiin etsintä-, tutkimus- ja viljelytoimiin. Uusi, tiukempi raja sallii edelleen harjoittaa yrittäjyyttä, joka on tärkeää energialähteiden etsimiselle ja maan taloudelliselle ja työllisyyden kehitykselle, mutta suojaa rannikoita enemmän mahdollisilta onnettomuuksilta.

Huolenaiheiden osalta tärkein koskee taidetta. 11 mikä vähentää 55 prosentista 50 prosenttiin verovähennystä rakennusten energian uudelleenarviointi. Toimenpide on kuitenkin suunniteltava remontin yleisen uudelleenjärjestelyn vuoksi, mikä on DL: n korotus 36 prosentista 50 prosenttiin jokaisen kiinteistöyksikön osalta 96 000 euron (myös korkeampi kuin aikaisemmin) enimmäismäärä. .

MuokannutMichele CiceriVideo: Suomen talouskasvu 3,1% vuonna 2017 (Saattaa 2022).